top of page

Polisi Pembatalan & Bayaran Balik

Di Talian Bantuan Pengantin, boleh diakses daripada thebridalhelpline.com, salah satu keutamaan utama kami ialah privasi pelawat kami. Dokumen Dasar Privasi ini mengandungi jenis maklumat yang dikumpul dan direkodkan oleh Talian Bantuan Pengantin dan cara kami menggunakannya.

bottom of page